Jesteś tutaj

O nas

Marcin Misiewicz
Prezes Krapkowickiego
Centrum Zdrowia

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działaność 1 marca 2009r. na bazie przejętej od SPZOZ w likwidacji w Krapkowicach, które do tego czasu świadczyło usługi. 

Po przejęciu umów cesją z NFZ rozpoczęło udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów posiadających ubezpieczenie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie pacjenci mogą leczyć się u nas bezpłatnie. Ponadto dajemy możliwość skorzystania z usług komercyjnych, które wprowadziliśmy we  wrześniu 2010r.

100% udziałowcem KCZ Sp. z o.o. jest Powiat Krapkowicki.

Od lipca 2010r. udało się scalić wszystkie oddziały szpitalne w jednym miejscu, dzięki zakończonej inwestycji rozbudowy szpitala w Krapkowicach na os. XXX-lecia 21.
Obecnie spółka jest bardzo dynamicznie rozwijającym się podmiotem leczniczym inwestującym w sprzęt, pozyskującym personel o coraz to wyższych kwalifikacjach, dbającą o bezpieczeństwo i komfort pacjentów.

Trochę Historii
Zespół Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach powstał w 1972 roku i mieścił się w budynku dawnej Przychodni Obwodowej w Krapkowicach na ulicy Prudnickiej. Obejmował opieką ludność gmin Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Walce i Strzeleczki. Było to około 70000 pacjentów.

Wówczas w skład Zespołu weszły:

  • Szpital Rejonowy w Krapkowicach, gdzie mieściły się 3 oddziały: chirurgiczny (46 łóżek), położniczo-ginekologiczny (39 łóżek) oraz dziecięcy (45 łóżek)
  • Szpital Rejonowy w Gogolinie o profilu wewnętrznym, początkowo w liczbie 90 łóżek, następnie 100 łóżek
  • Przychodnie Rejonowe w Krapkowicach, Otmęcie, Gogolinie i Zdzieszowicach Przychodnie Przy- i Międzyzakładowe - Śl.Z.P.Sk "Otmęt", przy Zakładach Papierniczych ZMPP, Przych. Zakł. Górażdże, Przych Zakł. Zdzieszowice
  • Oddział Pomocy Doraźnej
  • Izby Porodowe w Zielinie (8 łóżek) i Zdzieszowicach (15 łóżek)
  • 13 wiejskich Ośrodków Zdrowia (w tym dwa punkty felczerskie)

W 1973 roku dyrekcja, administracja, poradnie specjalistyczne, laboratorium, zostały przeniesione do nowo wybudowanego budynku Przychodni przy ul. Szkolnej 7.

W 1987 roku miał miejsce pożar szpitala w Krapkowicach. W trakcie przeprowadzania kapitalnego remontu została dobudowana druga sala operacyjna.

W listopadzie 1998 wybudowano nowy szpital w Krapkowicach Otmęcie, w którym umieszczono Oddział Wewnętrzny i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

W 1999 roku ZOZ został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach i obejmuje opieką miasta i gminy Krapkowice, Gogolin, Walce, Strzeleczki i Zdzieszowice. Likwidacji uległy 3 Przychodnie Przy- i Międzyzakładowe. Zmieniła się struktura całej jednostki, wydziela się podstawowa opieka zdrowotna.