Jesteś tutaj

Kontakt

Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z o. o.

tel. sekretariat Zarządu: 77 4467228, 77 4467229
fax. 77 4459826

email: sekretariat@kcz.krapkowice.pl

ePUAP: /kczszpital/Skrytka_ESP

Administracja, ul. Piastowska 16a, Krapkowice-Otmęt:

  • BHP - 774467251
  • Kadry - 774467295
  • Płace - 774467293
  • Dział Organizacyjny - kierownik - 774467263
  • Dział Organizacyjny - 774467297
  • Dział Techniczny - Kierownik - 774467251
  • Gł. Księgowy - 774467292
  • Księgowość - 774467294
  • Pielęgniarka Naczelna - 774467278

Nocna i Świąteczna Podstawowa Opieka Zdrowotna os. XXX lecia 21, 47 - 303 Krapkowice

tel. 77 4403100, 77 4467299

zobacz wykaz telefonów Naszego Szpitala

Rejestracja do poradni:

Przychodnia, ul. Szkolna 7, Krapkowice:
tel. 77 4467000

zobacz wykaz telefonów Naszej Przychodni
 


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Górażdze, ul. Główna 23
Tel.: 77 4075020
 


Dane identyfikacyjne:

NIP 1990080635
Regon 160213499
KRS 0000312406
Kapitał zakładowy 6.798.500,00 zł

Bank Spółdzielczy w Gogolinie

Nr rachunku: 85 8883 0005 2001 0011 6639 0001