Jesteś tutaj

Aktualności

Uczestnictwo personelu Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w 41 Ogólnopolskich Dniach Endoskopowych

W ostatnich dniach listopada grupa pielęgniarek endoskopowych i lekarzy Oddziału Wewnętrznego KCZ uczestniczyła w 41. Ogólnopolskich Dniach Endoskopowych w Katowicach. W drugim dniu konferencji rezydent Oddziału Wewnętrznego Pani Magda Gidzińska prezentowała kazuistyczny przypadek ciężkich powikłań leczenia żylaków dna żołądka klejem cjanoakrylowy. W leczeniu chorego zastosowano nowoczesne metody diagnostyczne, w tym PET, badania mikrobiologiczne materiału pobranego w endoskopii. Stan chorego ograniczał możliwości leczenia chirurgicznego, leczenie zachowawcze nie przynosiło efektów. W tej sytuacji poddano chorego leczeniu endoskopowemu. W kolejnych gastroskopiach usunięto zakażone tkanki zołądka i martwicę. Leczenie zakończyło się pełnym sukcesem i wyleczeniem chorego.

Praca wzbudziła żywe zainteresowanie, była szeroko dyskutowana w sali obrad i kuluarach.

Sukces leczenia był możliwy dzięki posiadaniu w KCZ dobrze funkcjonującego zespołu endoskopistów i pielęgniarek endoskopowych, dobrze wyposażonej pracowni endoskopowej. Warunkiem powodzenie była również praca zespołu interdyscyplinarnego w skład którego obok internistów i gastroenterologów wchodzili chirurdzy i mikrobiolog.