Jesteś tutaj

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Telefon: 
77 4075020
Personel: 
  • Małgorzata Żyńczak - kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest to zakład stacjonarny udzielajacy całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie,pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji.
 
Celem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest::
objęcie całodobową opieką i leczeniem osób,które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego,mają ukończony proces diagnozowania,leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego nie wymagają dalszej hospitalizacji jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności wymagaja stałego nadzoru lekarskiego profesjonalnej pielęgnacji oraz rehabilitacji.
 
Informacje dotyczące przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego opisana jest w załączniku.
 
O terminie przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego opiekunowie pacjenta bądź pacjent zostaną poinformowani telefonicznie przez kierownika zakładu.
Opiekun bądź pacjent zobowiązani sa o poinformowaniu kierownika o rezygnacji z kolejki do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (umieszczenie pacjenta w innym zakładzie bądź zgon).
Lista rzeczy ,które pacjent powinien posiadać przy przyjęciu do Zakładu znajduje się poniżej.

 
Galeria: