Jesteś tutaj

Aktualności

Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Zarząd Spółki Krapkowickiego Centrum Zdrowia

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Krapkowicach

ogłasza konkurs na stanowisko

POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO

Minimalne wymagane kwalifikacje – wykształcenie wyższe położnicze, staż pracy minimum 5 lat.

Kandydaci zgłaszający się na konkurs powinni złożyć dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
  6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej kandydaci składają w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, czyli do dnia 15.03.2021 r. na adres:

Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Osiedle XXX lecia 21

47-303 Krapkowice

z adnotacją na kopercie

„KONKURS-na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

oraz nazwiskiem, imieniem i adresem korespondencyjnym.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do 14 dni po upływie terminu składania ofert.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.