Jesteś tutaj

Realizacja projektu Unijnego

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Krapkowickim Centrum Zdrowia spółka z o.o.

Celem projektu jest : Celem bezpośrednim (ogólnym) projektu jest lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację celu głównego projektu, tj. podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem świadczonych na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz Oddziale Noworodkowym w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach. Z kolei cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, tj.: zakup odpowiedniej aparatury medycznej diagnostycznej i terapeutycznej oraz innego sprzętu umożliwiającego przeprowadzanie badań wśród ciężarnych oraz zapewnienie im bezpiecznego porodu, a także profesjonalnej opieki nad noworodkiem.

Wartość projektu : 1.778.430, 00 zł

Wartość dofinansowania: 1.511.665,50 zł

Beneficjentem jest : Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp.  z o.o.

W ramach projektu dokonano zakupu : tym celu planuje się zakup oraz montaż specjalistycznej aparatury dla Oddziału Ginekologiczno- Położniczego oraz Oddziału Noworodków w KRAPKOWICKIM CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ tj. 3 szt. inkubatora zamkniętego, 2 szt. respiratora noworodkowego, 12 szt. pomp infuzyjnych, 2 szt. lamp do fototerapii, 1 szt. aparatu USG noworodkowych, 1 szt. aparatu USG ginekologicznego, 1 szt. ultrasonografu, 1 szt. aparatu do znieczuleń, 2 szt. łóżek porodowych, 1 szt. urządzenia do ciągłego monitorowania, 2 szt. foteli ginekologicznych, 10 szt. laktatorów elektrycznych oraz 1 szt. skanera żył, 32 szt. łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkową oraz 2 szt. wózków do przewozu chorych.