Jesteś tutaj

Aktualności

Zmiana numerów telefonów Zarządu, administracji i adresu do korespondencji

Zarząd Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że z dniem 06.12.2010r. zmienia się adres do korespondencji naszej spółki. Wszelka korespondencja od wskazanego powyżej dnia powinna być kierowana na adres:
 
Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ – administracja
os. XXX-lecia 21
47-303 Krapkowice
Zmianie ulegną również numery telefonów do Zarządu Spółki. Za wszelkie niedogodności związane ze zmiana adresu korespondencyjnego serdecznie przepraszamy.
 
Telefony:
 
Sekretariat   77 44 67 228, 77 44 67 229
Z-ca Dyrektora ds. admin.-tech 77 44 67 263
Dz. Organizacyjno-Prawny (Zamówienia Publiczne) 77 44 67 251
Dz. Techniczny 77 44 67 278
Gł. Księgowy 77 44 67 228
Księgowość 77 44 67 294
Naczelna Pielęgniarka 77 44 67 251
BHP 77 44 67 292
Płace 77 44 67 293
Kadry 77 44 67 228