Jesteś tutaj

Aktualności

Światowy Dzień Higieny Rąk

5 maja 2015r. wraz z Światową Organizacją Zdrowia obchodziliśmy Światowy Dzień Higieny Rąk, połączony z  kampanią prowadzoną pod hasłem „Myj ręce – chroń życie”.

Akcja nakierowana jest na redukowanie liczby zakażeń poprzez promowanie właściwej higieny rąk na wszystkich poziomach ochrony zdrowia na całym świecie. Jej istotą jest fakt, iż tak prosta czynność jak mycie i dezynfekcja rąk istotnie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa opieki nad pacjentami. Jest to niezwykle istotne zagadnienie, gdyż  każdego roku, we wszystkich krajach świata pacjenci cierpią, a nawet umierają z powodu możliwych do uniknięcia zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze, które przenoszone są  za sprawą  niezdezynfekowanych rąk.

Nie ulega zatem wątpliwości, że wiedza na temat prawidłowo prowadzonej dezynfekcji  rąk oraz  jej poprawne praktyczne zastosowanie -  RATUJĄ ŻYCIE.