Jesteś tutaj

Aktualności

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Krapkowicach

Od dnia 1 marca 2011 roku Nocna i świąteczna opieka zdrowotna POZ reazlizowana będzie przez Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Krapkowicach.
 
Usługi obejmują opiekę lekarską i pielęgniarską.
 
Świadczenia odbywać się będą w budynku szpitala, na paterze w przygotowanych do tego celu pomieszczeniach.
 
Mieszczą się na parterze w starej części budynku szpitala (dawna część o. wewnętrznego - SINK).
 
Usługi realizowane będą w  dni powszednie od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz  w soboty, niedziele i święta w godz. od 8.00 do 8.00 dnia następnego.
 
Zgłoszenie telefonieczne przyjmowane będą pod nr telefonu 77 44 03 100, 4403101
 
Świadczonych usług mimo, że są realizowane w budynku szpitala nie należy utożsamiać z usługami reazliowanaymi np. przez Izbę Przyjęć szpitala, która przyjmuje pacjentów  w trybie nagłym lub planowym w przypadku planowanego przyjęcia do szpitala. Przyjęcie w izbie przyjęć obejmować  może  również  procedury  medyczne  realizowane 
w szpitalnym  oddziale  ratunkowym.  Świadczenia  udzielane  w szpitalnej  izbie  przyjęć obejmują  w  razie  konieczności  kontynuacji  leczenia  specjalistycznego,  zabezpieczenie medyczne pacjentów.