Jesteś tutaj

Aktualności

"Łączy nas krew, która ratuje życie".

Krwi potrzebują nie tylko ofiary wypadków czy osoby poddające się operacji, ale także osoby chorujące na choroby przewlekłe, białaczkę i inne choroby krwi. Bądź honorowy, przeczytaj jak możesz zostać dawcą krwi i uratować czyjeś życie!

Ponieważ jeden dawca może oddać tylko 450 ml, warto zachęcać do regularnego oddawania krwi rodzinę i przyjaciół. Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w ciągu roku, a mężczyźni 6 razy – jednak nie częściej niż co 8 tygodni. Prócz najbardziej rozpowszechnionego sposobu oddawania krwi, czyli jednorazowego pobrania 450 ml krwi pełnej, oddawać można także poszczególne jej składniki.

Czy możesz być Honorowym Krwiodawcą?

Jeśli jesteś osobą zdrową w wieku 18-65 lat, ważysz powyżej 50 kilogramów i masz odpowiedni stosunek wagi do wzrostu, możesz zgłosić się do jednego z Centrum Krwiodawstwa, aby oddać krew. Lista przeciwwskazań znajduje się na stronie www.twojakrew.pl.

Jak wygląda pobieranie krwi?

Sam zabieg jest zazwyczaj dobrze tolerowany, a samo oddawanie krwi trwa ok. 20 minut. Po zarejestrowaniu się w Centrum Krwiodawstwa przechodzi obowiązkowe badania lekarskie, a także pobierana jest próbka krwi, w  celu upewnienia się czy dana osoba może zostać Honorowym Krwiodawcą. Podczas pobierania właściwego oddaje się tzw. jednostkę (450 ml) krwi pełnej.

Gdzie można oddać krew?

W Polsce są 23 Centra Krwiodawstwa. Krew można oddać także w oddziałach terenowych. Ponadto Centra Krwiodawstwa dysponują mobilnymi punktami pobierania krwi (tzw. ambulansami do poboru krwi).

Czy można się uzależnić od pobierania krwi?

Nie. Oddawanie krwi nie uzależnia, a organizm szybko uzupełnia oddana krew. Można poprzestać na jednorazowym lub kilkakrotnym oddaniu krwi.

Oddawanie krwi to bezcenna pomoc.

Honorowe Krwiodawstwo jest bezpłatne, a więc za oddanie krwi nie otrzymuje się wynagrodzenia. Każda donacja natomiast stanowi bezcenną pomoc dla potrzebujących. Po oddaniu krwi dawca otrzymuje tzw. "ekwiwalent kaloryczny", zazwyczaj czekolady. W dniu oddania krwi osobom pracującym przysługuje usprawiedliwiony czas wolny. 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub szukasz adresu Centrum Krwiodawstwa- znajdziesz je na stronie: www.twojakrew.pl