Jesteś tutaj

Bezpłatna kolonoskopia


 

Zapraszamy do udziału w programie
BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH
RAKA JELITA GRUBEGO

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KRAPOWICKIEGO

 

RAK JELITA GRUBEGO JEST JEDNYM Z CZĘSTSZYCH NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE, A LICZBA ZACHOROWAŃ WCIĄŻ ROŚNIE

Udział w programie obejmuje NIEODPŁATNIE:

 • Badania kolonoskopowe
 • Znieczulenie pacjenta podczas badania

Dodatkowo oferujemy:

 • Łatwą dostępność badań wykonywanych w godzinach popołudniowych i w soboty
 • Transport na badania dla osób niepełnosprawnych
 • Opiekę nad osobami niesamodzielnymi na czas przeprowadzania badania

 

Badania są dofinansowane ze środków unijnych i przeznaczone dla osób, spełniających następujące kryteria:

 

 • wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego
 • osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) chorującego na raka jelita grubego
 • osoby w wieku 25–49 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP co 2-3 lata  ( w tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z poradni genetycznej).

Osoby spełniające powyższe kryteria wiekowe, muszą dodatkowo spełniać warunki:

 • nieobecność krwi w stolcu, (jeśli przyczyną krwawień są hemoroidy / żylaki odbytu /pacjent może wziąć udział w programie)
 • brak wyraźniej zmiany rytmu wypróżnień w ciągu ostatnich miesięcy (np. pojawienie się biegunek lub zaparć, bez wyraźnego powodu)
 • brak chudnięcia lub niedokrwistości, stwierdzonej w badaniach krwi (gdy przyczyna tych objawów jest niewyjaśniona)

W ramach badania zapewniamy:

 • bezpłatne wykonanie badania kolonoskopii diagnostycznej
 • pobranie wycinków oraz poddanie ich badaniu histopatologicznemu
 • polipektomię (usunięcie polipów o wielkości do 10mm oraz poddanie ich badaniu histopatologicznemu)
 • preparat, przy pomocy którego należy przygotować się do badania
 • bezpłatne znieczulenie/(sedacja)

Przed badaniem należy wypełnić ankietę kwalifikacyjną (ankieta jest jednocześnie skierowaniem).


W programie nie mogą brać udziału osoby, które:

 • miały wykonywaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat
 • mają objawy kliniczne, sugerujące istnienie raka jelita grubego

O projekcie:

Celem  projektu jest zwiększenie świadomości osób aktywnych zawodowo z terenu województwa opolskiego poprzez zachęcanie ich do wykonywania badań profilaktycznych z zakresu raka jelita grubego – kolonoskopii przesiewowej, w okresie: 01.06.2017-30.06.2019.

Projekt ma za zadanie promowanie postaw prozdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów oraz wyrobienie nawyku samokontroli poprzez zwiększenie udziału mieszkańców w regularnych badaniach profilaktycznych.

Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym w Polsce nowotworem złośliwym (10% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe) i stanowi główną przyczynę zgonów. Znajomość objawów i regularne wykonywanie badań profilaktycznych są kluczowe dla rozpoznania tej choroby, podjęcia odpowiedniego leczenia co w rezultacie powoduje wydłużenie aktywności zawodowej.

Projekt zakłada również zakup aparatury medycznej niezbędnej w skutecznym, innowacyjnym i bezpiecznym badaniu jelita grubego, ułatwienie dostępu do nowoczesnych technik diagnostyczno-leczniczych oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa i komfortu pacjenta.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020


Całkowita wartość Projektu wynosi: 949 365,62 zł.
Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 901 897,33 zł, co stanowi 95 % wydatków kwalifikowanych Projektu.
Wkład własny w kwocie 47 468,28 zł, co stanowi 5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.


Na kolonoskopię można zapisać się telefonicznie lub osobiście:
Nie czekaj i zadzwoń i umów się na bezpłatne badanie

Krapkowickie Centrum Zdrowia spółka z o. o.
os. xxx-lecia 21, 47-303 Krapkowice

tel. 77 4467279